Psykologisk praksis V/

Grethe Lohmann Jayatissa

Autoriseret psykolog - Tlf: 29 72 45 61

E-mail: grethejayatissa@protonmail.com

Terapi

Hvorfor gå til psykolog

Alle mennesker kan opleve situationer i deres liv, hvor de står overfor udfordringer eller problemer som de ikke lige kender løsningen på. Noget der bøvler og som man har brug for hjælp til. I sådanne situationer hjælper det ofte at snakke med venner eller familie og på den måde finde en vej videre. Men nogle gange har man brug for en udenforstående samtalepartner, en som kan give andre vinkler på tingene så man som enkelt person eller som familie kan komme videre. I sådanne tilfælde kan det være godt at snakke med en psykolog.

Tilgang

Grethe Jayatissa

Min tilgang til samtaler er baseret på mange års erfaring med samtaler med børn, unge og deres familier. Jeg er altid optaget af, at få en kontakt og relation til barnet eller den unge, jeg sidder overfor. Jeg vil bestræbe mig på at blive en værdig samtalepartner. Så vi sammen kan finde ud af, hvordan de kan komme videre med at leve et godt og udviklende barne- eller ungdomsliv.

Det specielle i at tale med børn og unge er, at det ofte er deres omgivelser, der tænker at psykologsamtaler er en mulig løsning på problemerne. Jeg gør mig derfor ekstra umage for, at barnet/den unge også oplever, at samtaler giver mening og er medvirkende til at løse det som står i vejen for at leve et godt liv. Jeg vil som hovedregel altid involvere barnets/den unges netværk i samtalerne, da det oftest er den vigtigste brik i barnets/den unges trivsel.

Ved samtaler med voksne er jeg nysgerrig på, hvordan jeg kan bidrage til, at man får andre perspektiver og kan forstå de ting, der udfordrer i tilværelsen, så man lige så stille kan komme i psykisk trivsel og vækst igen.

Teoretisk grundlag

Det vigtigste i mit virke er at være en god samarbejdspartner i forhold til, vi i fællesskab kan løse de ting, der står i vejen for trivsel. Det er først, når der er en god kontakt, at vi sammen kan skabe en relation, hvor problemerne kan blive mindre. Jeg er uddannet psykolog og har dermed en solid indsigt i den menneskelige psykes veje og vildveje. Jeg er rundet af den systemisk narrative tilgang, men bruger også elementer fra den kognitive tilgang. Jeg vil være meget opmærksom på, om måden vi taler sammen passer til dig. Da det uanset teoretisk tilgang har den største betydning for, om du kommer i trivsel igen.

Hvis du ikke trives med at sidde og snakke i et terapilokale, er jeg meget åben overfor at samtaler kan foregå i hjemmet, eller mens man går en tur, laver en aktivitet eller lignende. Det vigtigste er, at rammen giver den optimale mulighed for, at vi kan snakke om det, der er vigtigt. Hvis du er i tvivl, om en psykolog kan hjælpe dig, eller er i tvivl om, hvordan samtalen gribes an, er du meget velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak.

Erfaring

Træ

Jeg har været ansat i børne/unge psykiatrien og har derfra erfaring med børn med vanskeligheder der kan diagnosticeres som autisme, ADHD, spiseforstyrrelser, angst, depression, adfærdsforstyrrelser. Jeg har været ansat på behandlingshjem og som familiekonsulent i en kommune. Herfra har jeg erfaring med familier og børn med mange og komplekse problemer. Hvordan man hjælper voksne og børn der på forskellige måder har mistet fodfæste i livet. Det kan være på grund af skilsmisse, sygdom og problemer hos forældrene eller manglende lyst til at komme i skole. Det kan også være man er ramt af en følelse af ensomhed, at man har oplevet mobning eller har svært ved at tro på sine egne evner. I de seneste år har jeg rådgivet sagsbehandlere i komplekse børne-unge sager i Københavns Kommune samt på landsplan via VISO (social styrelsen).

Mine spidskompetencer er samtaler med børn og deres familier, hvor barnet er blevet ramt af problemer som følge af diagnosticerede vanskeligheder som autisme eller ADHD eller angst. Formålet med samtaler er at hjælpe med at hele familien kan leve et godt og udviklende liv, på trods af de udfordringer der løbende opstår, så de kan mobiliserer de ressourcer de har, og på sigt kan gå fra udfordring til udvikling.

Om Mig

Grethe Jayatissa taler med en dreng

Jeg er autoriseret af psykolognævnet og er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Fra mine forskellige ansættelser har jeg en solid viden om hvordan man hjælper børn, unge og voksne til at komme i trivsel og udvikling igen, når de er blevet væltet af pinden på grund af opståede problemer, eller uhåndterbare livsomstændigheder.

Privat bor jeg i Buresø i Nordsjælland, og har tre børn, en mand og en hund. Vi har været aflastningsfamilie for en nu ung voksen mand som stadig er en del af vores familie

Ydelser

Supervision

Hvis du er psykolog og har brug for supervision enten i forhold til din autorisation eller sparring på dit psykologarbejde er du velkommen til at henvende dig.

Jeg er uddannet supervisor, og har solid erfaring med gruppesupervision af sagsbehandlere og pædagogisk personale i socialforvaltninger, på skoler, på behandlingshjem og på opholdssteder.

Undervisning

Jeg tilbyder undervisningsforløb til skoler og opholdssteder med børn og unge angående pædagogisk/ psykologisk forståelse for børn og unge med psykosociale udfordringer og diagnosticerede vanskeligheder, samt undervisning i emner indenfor den systemisk narrative tilgang til samtale og pædagogik, samt samarbejdende familieterapi. Jeg har tidligere haft undervisningsforløb på dag og døgnbehandlingssteder og julemærkehjem. Ved et længere forløb er det muligt at undervisningen kan tilrettelægges sammen med en kollega. Kontakt mig endelig for en samtale om behov og tilrettelæggelse.

Priser

Billede af Grethes lokale
Ydelse Pris
Individuel psykolog samtale (55 min)
01/01/2023 1200 kr
1100 kr.
Familiesamtale (90 min) 01/01/2023 1800 kr 1500 kr.
Supervision individuel 1200kr. i timen.
Gruppesupervision 2-5 personer 1800 kr. i timen + evt. transport.

6-9 personer 2000 kr. i timen + evt. transport.

Afbud senest 24 timer før ellers bliver jeg nødt til at opkræve den fulde ydelse, da jeg ikke kan nå at give tiden til en anden.

Jeg gør opmærksom på, at jeg ikke har en aftale med sygesikringen, man kan derfor ikke få reduktion i pris. Man kan dog få tilskud hvis man er medlem af sygeforsikring Danmark eller hvis man har en privat sygeforsikring.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte mig telefonisk ved spørgsmål om terapi eller supervision. Jeg har lokale på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg i København. Det er beliggende på Peter Bangs Vej 7A, 4.sal. Kontakt mig på telefon 29724561 eller send en mail til adressen grethejayatissa@protonmail.com.